Contacteu

Utilitzeu el següent formulari per a contactar amb nosaltres.

Llei de protecció de dades (LOPD)
"De conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'hi informem que, mitjançant l'acompliment del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat titularitat de HOSTAL GRAU RESTAURANT amb domicili social a Pere el Gran,3 43815 Santes Creus (Tarragona), amb l'únic propòsit de poder donar resposta als seus suggeriments o consultes.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Podrà exercir els citats drets dirigint-se a HOSTAL GRAU RESTAURANT, a l'atenció del Sr. Joan Artigal, Pere el Gran,3 43815 Santes Creus (Tarragona), o be a la següent direcció de correu electrònic: info@hostal-grau.com

HOSTAL GRAU RESTAURANT manté els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a poder evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través de la web, tot i que les mesures de seguretat d'Internet no son inexpugnables.

HOSTAL GRAU RESTAURANT es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a donar-les un tractament segur en les cessions de dades que, en el seu cas, es puguin produir."

CAPTCHA
Sius plau escribiu el texte que apareix a l'imatge següent, com a prova de seguretat:
Image CAPTCHA
Escriu els caràcters que apareixen a l'imatge